Anmälningsformulär

Ja, ich möchte Mitglied im Svenska Volvo PV-klubben werden.

Hier sind meine Angaben.

Mitgliedsbeitrag sind SEK 300,00 pro Jahr. Aufnahmegebühr SEK 100,00.

[form form-6]

Viktigt!

De uppgifter som lämnas kommer att lagras i PV-klubbens medlemsregister på data.

Uppgifter ur detta register kan av klubben lämnas till företag / organisationer för syften som gynnar klubbens medlemmar, t ex utskick av tidningar, inloggning på internetplatser och liknande.

Chassifakta