PV 444 A (frühe Modelle)

PV 444 A (mittlere Modelle)

PV 444 A (späte Modelle)

PV 444 B

PV 444 C (frühe Modelle)

PV 444 C (späte Modelle)

PV 444 D

PV 444 E (frühe Modelle)

PV 444 E (mittlere Modelle)

PV 444 E (späte Modelle)

PV 444 H

PV 444 K

PV 444 L

PV 445  1957

PV 445 DH/DS (frühe Modelle)

PV 445 D / P (späte Modelle)

PV 445 G

PV 445 L

PV 544 / 210 B18

PV 544 B16

PV 544 Sport