Följande personer ingår i styrelsen under 2022:

Ordförande:

Arne Lithander

Åsättravägen 14

186 97 BROTTBY

Tel:

e-post: ordforande@pv-klubben.org

Kassör:

Sven-Eric Lindberg

Båtmansvägen 53

192 48 Sollentuna

e-post: kassor@pv-klubben.org

Sekreterare:

Anders Hagman

Tegsvägen 2A

904 33 Umeå

Tel: 070-632 44 51

e-post: sekreterare@pv-klubben.org

Ledamot:

Fredrik Sahlström

Järnvägsgatan 27

261 32 LANDSKRONA

Tel:

Ledamot:

Göran Skantz

Skogsvägen 15

195 42 MÄRSTA

Tel: 070-0274274
e-post: goran.skantz@pv-klubben.org

Suppleanter:

Tommy Gustafsson

Skånum, Tokaslätten

521 55 FLOBY

   
   

 

   
   
   
   
   
Senast uppdaterad den 28 oktober 2022