Våra bilar var utrustade med 6 olika motorer 1947- 1968.

Här kommer det en presentation av dessa motorer.

Motor B4B

Från 1947-1957

B4B

Cylindervolym: 1.414 liter.
Compression ratio: 6.5:1.
Downdraft carburetor fabrikat Carter, senare Zenith. Motorns
vikt ca 145 kg.
Tillverkades i tre olika versioner.
Ursprungsversionen med detaljnummer
495300 har 40 hk SAE vid 3800
varv / minut. På andra versionen med
detaljnummer 495301 ökades effekten
till 44 hk SAE genom förändringar
i kamaxelkurvor och ventilmekanism.
Den har även oljerenare som standard
och ett nytt, större luftfilter.
Tredje versionen har detaljnummer
495302 och kom 1955. Då höjdes motoreffekten
till 51 hk SAE genom införande
av en ny kamaxel, nytt cylinderlock, nya
ventilfjädrar, stötstänger och brickor.

Motor B14A

Från 1955-1957

B14A

Trimmad version av B4B. Effekten höjd
till 70 hk SAE med hjälp av dubbla SUförgasare,
höjd kompression.
Motorns vikt ca 145 kg.
B14A har oljefilter av fullflödestyp placerad
på samma sätt som oljerenaren på
B4B vid sidan av motorns vänstra sida.
Denna motor har detaljnummer 495320
eller
495323 och monterades endast i
bilar som exporterades samt i sportbilen
P1900.

Motor B16A

Från 1957-1961

B16A

B16A-motorn introducerades först i Volvo
Amazon som presenterades 1956.
1957 kom den i PV 444 L/LS.
Cylindervolym 1,580 liter.
Kompressionsförhållande 7,4:1.
Effekt 60 hk DIN (66 hk SAE).
En Zenith fallförgasare.
Oljefilter av fullflödestyp monterat på
motorblockets
högra sida.
Motorns detaljnummer 495382.

Motor B16B

Från 1957-1961

B16B

B16-motorn utrustad med dubbla SUförgasare.
Effekten ökad till 85 hk SAE.
Motorns detaljnummer 495385.

Motor B18A

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Från 1961-1968

B18A

Cylindervolym 1,78 liter. Kompressionsförhållande
8,5:1. Effekt 68 hk DIN (75
hk SAE). En Zenith 36VN fallförgasare.
Oljefilter av fullflödestypmonterat på
motorblockets högra sida. Motorns
detaljnummer
496801. I produktionsutförande
utrustad med fyrbladig fläkt

Motor B18D

Från 1961-1968

B18D

Trimmad version av B18A. Effekten höjd
till 80 hk DIN (90 hk SAE) med hjälp av
dubbla SU HS6-förgasare.
Motorns detaljnummer 496802Senast uppdaterad den 22 maj 2018